Radio Valencia

Aanleveren Muziek

Radio Valencia ontvangt graag muziek. Natuurlijk kunnen we niet garanderen dat we de aangeleverde muziek gaan draaien, maar alle toegestuurde muziek wordt beluisterd door de muziekredactie en beoordeeld op geschiktheid voor uitzending op Radio Valencia.

Wanneer u graag muziek wilt aanleveren, ontvangen wij deze graag in hoge kwaliteit (CD’s of MP3 files). Andere files en bestandsformaten worden niet geacepteerd door onze mzuiekredactie.

Let verder op de volgende punten:

  • In de bijlage dienen Buma/Stemra gegevens te worden verstrekt.
  • Ingezonden muziek wordt door onze muziekredactie beluisterd en beoordeeld op geschiktheid voor uitzending op Radio Valencia. Vanwege de grote hoeveelheid toegestuurd materiaal wordt het resultaat van deze beoordelingen niet aan de afzender medegedeeld.
  • Door het insturen van muziek geeft u Radio Valencia toestemming om deze muziek op te nemen in de uitzendingen.
  • Wanneer materiaal onder embargo wordt verstrekt dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden.
  • Alle ingezonden geluidsdragers worden eigendom van Radio Valencia en worden niet retour gestuurd.
  • Voorzie de inzending van een digitale versie van de hoes 500 – 500 pixels.
  • Vermeld de geboorteplaats van artiest, componist en tekstschrijver van het lied.

Gebruik voor toezending van muziek het volgende adres:

Radio Valencia
T.a.v. Muziekredactie
Gaarshof 5, 2321 Meer, België

Digitale MP3-bestanden kunnen aangeboden worden aan top20@radiovalencia.be. Mochten de bestanden te groot zijn voor directe verzending per mail (in de regel wanneer de mail groter wordt dan 9 MB) dan kun je gebruik maken van een verzendservice zoals https://wetransfer.com/